Vielse

SKAL I GIFTES?

Alle der bor i sognet er velkommen til at blive gift af en af kirkens præster. Det kan ske i enten Lundtofte Kirke eller Geels Kirkesal.

Bor I ikke i sognet, men har I tilknytning til kirken eller pårørende på kirkegården, er I velkommen til at blive gift i kirken. Hvis I er i tvivl om tilhørsforhold, kan man kontakter en af præsterne.

Prøvelsesattest
De nødvendige papirer får I ved at henvende jer til den kommune, som en af jer bor i. Når kommunen har tjekket, at I ikke er umyndiggjorte eller allerede er gift (!), udsteder kommunen en såkaldt prøvelsesattest, som skal afleveres på kirkekontoret. Prøvelsesattesten gælder i 4 mdr.

Man kan blive viet i Lundtofte Kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har en særlig tilknytning til kirken - tal med præsten, hvis I er i tvivl. For at blive viet i en kirke skal den ene af jer være medlem af Folkekirken.

Velsignelse
Hvis I tidligere er blevet viet på rådhuset, kan I blive velsignet i kirken. Den kirkelige velsignelse foregår på mange måder som en vielse - blot skal I ikke sige "ja" til at få hinanden, det har I jo allerede gjort. Derfor skal I heller ikke skaffe prøvelsesattest.

Læs mere om vielser og velsignelser på Folkekirkens hjemmeside.