Leje af lokaler i sognegården

Hvem kan leje lokalerne?
Det er muligt at leje sognegården til reception eller sammenkomster efter kirkelige handlinger som dåb, bryllup eller efter begravelser/bisættelser. Endvidere kan lokale foreninger leje sognegården til møder, generalforsamlinger eller lignende.

Reservation
Reservation af sognegården skal ske hos kirketjenerne på telefon 45 20 01 24 eller pr. e-mail til kirketjenere@lundtofte-kirke.dk eller ved personligt fremmøde. 

Prisen afhænger af, hvor meget der lejes og til hvilke formål 
Leje af stueplan: kr. 1000

Leje af parterre og atriet: kr. 2000.

Leje af begge etager: kr. 3000.

Depositum for samtlige lejekategorier: kr. 1.000.
(Fradrag i depositum ved manglende rengøring)

Betaling:
Indbetaling af leje og depositum kan ske til kirkens konto i Nykredit Bank reg. 5473 konto 700 7122 så betids, at den er modtaget inden nøglen afhentes. Ønsker lejeren at betale kontant hos kirketjenerne, når nøglen afhentes, kan det ske mod udstedelse af kvittering. Dette gælder også i de situationer, hvor det ikke kan nås at lave en bankoverførsel, inden nøglen afhentes. Evt. returnering af depositum efter lejemålet kan ske til den konto, som lejeren opgiver ved lejekontraktens underskrift eller kontant mod kvittering for modtagelsen.