Du er her: 

Dåb

Alle der bor i sognet eller har kirkelig tilknytning til sognet (jf. gældende lov) kan blive indskrevet til dåb.

Tidspunktet for dåb aftales med kordegnekontoret i god tid inden den ønskede dåb.

Der indskrives dåb til.....

  • højmessen i Lundtofte Kirke
  • højmessen i Geels Kirkesal
  • dåbslørdage der allerede er planlagt

Dåbslørdage tilbydes som hovedregel den anden og sidste lørdag i måneden.

Forventet antal gæster skal altid oplyses ved indskrivning.

Barnets navn, samt oplysninger om navn og adress på mindst 2 højst 5 faddere (inkl. gudforældre) skal meldes til kordegnekontoret senest en måned før. Både faddere og den der bærer barnet skal være døbt i den kristne tro. Familien skal selv tage kontakt til den tjenestegørende præst ca. 4 uger før med henblik på en dåbssamtale.