Du er her: 

Dåb

Alle der bor i sognet eller har kirkelig tilknytning til sognet (jf. gældende lov) kan blive indskrevet til dåb.

Tidspunktet for dåb aftales med kordegnekontoret i god tid inden den ønskede dåb.

Der indskrives dåb til.....

  • højmessen i Lundtofte Kirke
  • højmessen i Geels Kirkesal
  • dåbslørdage der allerede er planlagt

Dåbslørdage tilbydes som hovedregel den anden og sidste lørdag i måneden.

Forventet antal gæster skal altid oplyses ved indskrivning.

Barnets navn, samt oplysninger om navn og adress på mindst to højst fem faddere (inkl. gudforældre) skal meldes til kordegnekontoret senest en måned før. Både faddere og den, der bærer barnet, skal være døbt i den kristne tro. Familien skal selv tage kontakt til den tjenestegørende præst ca. 4 uger før med henblik på en dåbssamtale.