Begravelse og bisættelse

Alle dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Almindeligvis sker det gennem en bedemand, der tager sig af alt det praktiske omkring et dødsfald.

Hvis man ønsker en kirkelig bisættelse eller begravelse, skal man henvende sig til den præst, man ønsker skal medvirke, eller evt. til kirkekontoret. Bisættelse eller begravelse er først på plads, når der er en aftalt med en præst.
Organisten skal have mindst 48 timer til at skaffe korsanger.
Præsten har en samtale med de efterladte, hvor man bl.a. taler om den afdøde og om hvilke salmer, der skal synges i kirken.

Efter aftale med kirkegårdslederen, kan kisten ankomme til kapel eller kirke i kirkegårdens åbningstid tidligst dagen før og senest en time inden, begravelseshandlingen skal finde sted.

For nærmere aftale om gravsteder kontaktes kirkegårdslederen på kirkegårdskontoret på telefon 45 20 01 22 alle hverdage kl. 7.30-15.00, fredag fra kl. 07.30-14.30  eller på kirkegården mellem kl. 9.00-14.30.