Attester

Du kan få udleveret en ny fødsels-dåbsattest eller fødsels-navneattest på et hvilket som helst kirkekontor, blot du viser billedlegitimation.

Hvis du er født efter 1960, kan du som regel få din attest udleveret med det samme. Er du født før 1960, skal dine oplysninger typisk verificeres ud fra dit fødselssogns kirkebog, før attesten kan udleveres.

Udskrift af andres attester
Du kan få udleveret attester på dine børn, hvis de er under 18 år mod visning af billedlegitimation på dig selv. Hvis du skal have udskrevet en attest på vegne af en anden person, skal vi udover billedlegitimation se en underskrevet fuldmagt.

Attester på engelsk
Det er muligt at få en fødsels-dåbsattest eller fødsels-navneattest på engelsk.