Du er her: 

Vejkirke

Lundtofte Kirke er en Vejkirke. En vejkirke er en kirke, som opfylder et sæt kriterier, der indbefatter at den ligger lettilgængeligt for vejfarende, er historisk eller arkitektonisk interessant, og har udvidede åbningstider, især om sommeren.

I Danmark er der over 2000 kirker. Nogle er næsten 1000 år gamle, andre er nye. Mange – men ikke alle – er åbne for besøgende.
I kirken kan du

  • sidde i stilhed, tænke, bede en bøn, læse i den bibel eller salmebog, som findes i kirken

  • opleve kirkens kunst, symboler, arkitektur og historie

  • tænde et lys, hvis der er en lysglobe el. lign

  • deltage i gudstjenester, andagter og koncerter

  • tage kirkeblade og evt. andet fremlagt materiale.

     Se mere og hent brochure over Vejkirker i Danmark på http://www.kirkefondet.dk/vejkirker/vejkirker-informationer-og-pr-materiale.html

 

Pt. er kirken lukket undtagen ved kirkelige handlinger pga. smittefare med covid19.