Du er her: 

Lundtofte Sognegård

På Lundtofte Kirkevej umiddelbart over for kirken ligger Lundtofte sognegård, der danner rammen for en lang række af sognets aktiviteter. Foruden til konfirmand- og minikonfirmandundervisning, bruges sognegården til foredrag, onsdagstræf, diverse møder, og også provstiets skoletjeneste har kontor i parterretagen.

Konfirmandhuset, som Sognegården oprindeligt kaldtes, blev taget i brug på kirkens 60-årsdag (30. oktober) i 1981, og der havde da i flere årtier været et udtalt ønske om at få nye lokaler til sognets aktiviteter. Men nu lykkedes det at skaffe midler til et projekt, der har bevaret de gode parkeringsforhold og har givet kirken luft og rum omkring sig.
Sognet har imidlertid de seneste år fået så mange nye aktiviteter, at der er brug for en større sognegård, som bl.a. også kan rumme kirkens administrative funktioner. Der har været arbejdet på at undersøge de arkitektoniske, praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med en mulig udvidelse af sognegården. I sommeren 2009 blev det første spadestik til en til- og ombygning af Sognegården taget, og den 4. september 2011 foretoges indvielsen.

Læs her vedr. leje af lokaler i Sognegården.