Altertavle og alterbord

Altertavlen
Kirkens alterparti er en typisk stærkt ornamenteret nybarok altertavle med et maleri, der forestiller Jesu dåb. Johannes Døberen bøjer sig for at hente vand i sine hænder, og himlen åbner sig i et lyshav over Jesus. Billedet er malet under anden verdenskrig af den lokale maler Jørn Glob, lillebror af rigsantikvar P.V. Glob, på et tidspunkt, hvor han som radikal modstandsmand var eftersøgt af besættelsesmagten. Maleriets lyse og milde farver afspejler langt fra den dramatiske situation, men er måske udtryk for kunstnerens tro og håb om en bedre fremtid.

Alterbordet
Nederst på alterbordet ses fremstillinger af apostlene Peter og Paulus med henholdsvis nøgler og sværd, Jacob med pilgrims-muslingeskallen, og Andreas og Johannes med kors og i fåreklæder. Over det malede parti ses fire serafer omkring et lille maleri af Guds pegende hånd, og øverst er der skrevet "Jahve", Gud den almægtige – på hebraisk.