Lundtofte Kirkes historie

Lundtofte Kirke er bygget på lokalt initiativ, og byggeprojektet fik fra starten stor folkelig opbakning. Da kirken blev indviet i 1921, kunne sognets beboere således glæde sig over, at ikke alene havde man finansieret næsten halvdelen af projektet gennem frivillige bidrag – også grunden var lokalt doneret af Ørholm Grundejerforening. Hertil kom, at direktøren for Brede Klædefabrik, Edmund Daverkosen, kort forinden havde skænket jorden til den omkringliggende kirkegård. En af de mest vedholdende forkæmpere for, at Lundtofte skulle udskilles til et selvstændigt sogn med egen kirke, var pastor N. N. Sværdborg, der i 1930 blev kirkens første sognepræst. Pastor Sværdborgs gravsted er fredet og kan i dag ses på kirkegården.

Selve kirkebygningen har siden sin opførelse kun undergået få forandringer, heri blandt tilføjelsen af et nyt våbenhus i vest i 1969, mens kirkens inventar i 1999 har undergået en omfattende restaurering og nymaling. Indtil sognegårdens opførelse i 1981 afholdt man møder og konfirmandundervisning i tårnværelset over orglet. Der er ca. 200 siddepladser i kirken.

Der er i dag ansat fire præster i sognet, hvoraf den ene hovedsageligt fungerer som universitetspræst på DTU.