Geels Kirkesals historie

Geels Kirkesal, der er indrettet i en tidligere købmandsbutik, blev indviet den 17. marts 1991 som resultat af en lang række initiativer, projekter og ikke mindst et stort ønske om et kirke netop i dette område.

I 1940'erne og 50'erne oplevede sognet en voldsom befolkningstilvækst, og der blev snart behov for en særskilt kirke i distriktet. Det akutte behov blev midlertidigt afhjulpet, da man i 1956 fik mulighed for fast at bruge Geelsgård kostskoles festsal til søndagsgudstjeneste. Man fortsatte dog med at samle ind til en mere varig løsning. Efter Sorgenfri Kirkes indvielse i 1966 blev der mindre behov for en egentlig deling af Lundtofte sogn, og man genoptog i stedet en gammel idé om at bruge en kirke, der kunne ligge på Frilandsmuseet. Den oprindelige tanke, var at få flyttet en af landets mange gamle kirker, der er taget ud af brug, til Frilandsmuseet.

Det langsigtede projekt er imidlertid endnu ikke realiseret, men det dannede baggrund for indretningen af den nuværende kirkesal i Geels. De 350.000 kr., som i tidens løb var samlet ind til en ny kirke, blev nu brugt til indretning af både kirkesal og konfirmandlokaler i den tidligere købmandsbutik.