Du er her: 

Corona-tiltag oktober 2020

Kirkeministeriet har på baggrund af regeringens nye restriktioner meldt om nye tiltag i folkekirken for at undgå smittespredning. Som udgangspunkt gælder de nuværende regler og retningslinjer fortsat i lokaler, som kirken råder over.

Gudstjenester, messer, fredagsbøn, kirkelige handlinger eller lignende kan derfor i langt de fleste tilfælde afvikles som hidtil, men naturligvis med overholdelse af de gældende arealkrav og afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning.

De nye tiltag betyder dog, at der indføres yderligere begrænsninger for, hvor mange der kan forsamles til udendørs begravelser. Hidtil har forsamlingsgrænsen for udendørs begravelser været 200 personer, men fra mandag sættes det maksimale antal deltagere ned til 50.

Tiltagene får også betydning for andre udendørs aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund, hvor deltagerne ikke i al væsentlighed sidder ned med ansigtet i samme retning. Her gælder nemlig det generelle forsamlingsforbud, som fra den 26. oktober 2020 sættes ned til 10 personer. Det betyder, at for eksempel planlagte Halloween- og Allehelgen-optog i og omkring den kommende weekend ikke vil kunne bestå af flere end ti personer.

Det er påbudt at bære mundbind eller visir ved ind- og udgang af kirken. Mundbindet kan tages af, når man sidder ned på kirkebænken.

Del dette: