Du er her: 

Orienteringsmøde - Menighedsrådsvalg

Den 9. juni kl. 19.00 er der orienteringsmøde i sognegården vedr. menighedsrådsvalget, som finder sted i september 2020. Menighedsrådet vil orientere om arbejdet i den forløbne periode og om kommende opgaver samt datoer og regler for valget.

Selv om du ikke er interesseret i at sidde i menighedsrådet, er du meget velkommen til at komme og høre om det arbejde, der laves i din sognekirke.

Der er brug for hænder til at løfte den store opgave, det er at få sognets kirke til at fungere. Selvom der er masser af medarbejder, der dagligt løser en stor del af den opgave, så er der brug for mennesker med lyst og talenter til at sidde i menighedsrådet og være med til at sætte rammerne, både de fysiske og de menneskelige, for hvor sognets kirke skal bevæge sig hen. Du behøver ikke at være en engel for at sidde i menighedsrådet - bare du har lyst til at indgå i samarbejdet.

Her er et lille interview med den nuværende menighedsrådsformand Annette Brorson:

”Jeg stillede op til menighedsrådet for 28 år siden på opfordring fra en ven. Det var for mig en god mulighed for at komme med i en forening, som støtter vores kultur, og samtidig få indflydelse på mit lokalområde. Da jeg startede, ville jeg gerne have et alsidigt tilbud til børnefamilierne, og jeg arbejdede i 12 år med arrangementer og udflugter for børn og børnefamilier i sognet, så kirken kunne være en ramme for fællesskab, selvom det ofte foregik uden for kirkerummet. Det med at hive børnefamilier til gudstjenester søndag formiddag kan være vanskeligt. Efterfølgende har jeg siddet i næsten alle menighedsrådets udvalg, og har gennem disse undergrupper bidraget til at synliggøre kirkens tilbud og plads i vores samfund og kultur, sikre gode arbejdsvilkår for de ansatte ved kirke og kirkegård. De seneste fire år har jeg siddet som formand for menighedsrådet, en alsidig post, der giver en særlig indsigt i beslutningsprocesser og sporbar dokumentation i forvaltning af kirkens midler.

Hvem kan være med i MR?

”Man kan være der med det, man kan byde ind med, men man skal være bevidst om, at det er et stykke arbejde, der skal løftes. Det kan være en udfordring, hvis man også er erhvervsaktiv. Men jeg vil sige, at der altid er en hjælpende hånd, hvis man har brug for det. Det er en speciel struktur på den måde, at man i MR kan sidde og bestemme farven på salmebøger og omfanget af byggesager. Det er studie i offentlig forvaltning. I Lundtofte har vi arbejdet progressivt for, at medarbejderne har en god arbejdsplads og en respekteret ledelse af folkekirken. Vi skal hjælpe hinanden med at være ordentlige i den måde, vi forvalter ansvaret på. Det kan vi kun, hvis vi har en god medarbejderstab.

Der er mange ting at sætte sig ind i. Det tog mig fire år at lære, hvordan man læser et kirkeligt regnskab. Arbejdet i MR giver muligheder, indsigt og ansvar.”

Hvad er gaven ved at arbejde i MR?

”For mig er det den gode harmoni, vi har. Vi har i de 28 år, jeg har været her, ikke haft konflikter, som vi ikke kunne løse. Vi har en god arbejdsmoral, og jeg er stolt over at have været med. Vi har et godt sammenhold, og vi forstå at fejre vores sejre. Og så giver det meget viden at være med – man lærer en masse nyt.”

Del dette: