Du er her: 

Sommerhøjskole

Der er håb på programmet på sommerhøjskolen den 6.-8. juni. Hvad betyder håbet for mellemmenneskelige relationer og den verden, vi lever i? Hvad håber vi på i dag? Det ser vi på fra forskellige perspektiver: poesien, teologien, kunsten, samfundet og politik. Find programmet her.

Er håbet lysegrønt?

HÅB er temaet for årets sommerhøjskole. Hvad betyder håbet for os som mennesker? Og hvad sker der, hvis vi mister håbet? Det vil vi forsøge at belyse fra forskellige perspektiver – håbet set i lyset af poesien, teologien, kunsten, samfundet og politik. Hvad betyder det for mellemmenneskelige relationer og den verden, vi lever i? Hvad håber vi på i dag? Vi har indbudt en række spændende foredragsholdere til at komme med deres bud på, hvad håbet er og betyder, og hvordan det kommer til udtryk set fra deres perspektiv.

Det koster kr. 400,- at deltage alle tre dage. Man kan vælge at deltage en enkelt eller to dage, i så fald koster det kr. 150,- pr. dag. Prisen er inkl. morgenmad, frokost, kaffe og kage. Det er præsterne Pernille Bach-Mortensen og Julie Rebel, der forestår og leder højskoledagene. 

Tilmelding og betaling sker på kirkekontoret, tlf. 45 87 92 48. Det er også muligt at betale med mobilpay.

Program:

Onsdag 6. juni

Kl. 9-10 Andagt i kirken og morgenkaffe.

Kl. 10-12 

Foredrag ved Bertel Nygaard, forskningslektor ved AU, som blandt andet har bidraget med en lille bog om håb i serien ”tænkepauser” fra Aarhus Universitetsforlag.

Kl. 12-13   Frokost

Kl. 13-15 

Foredrag ved Helle S. Søtrup, digteren og litteraten. Hun vil blandt andet tale om sin seneste udgivelse ”Ørenlyd”.

Torsdag 7. juni

Kl. 9-10 Andagt i kirken og morgenkaffe.

Kl. 10-12 

Foredrag ved sognepræst og tidligere lektor ved KU Pia Søltoft, som særligt har forsket i Søren Kierkegaards skrifter. Hun taler om tro, håb og kærlighed i hans forfatterskab.

Kl. 12-13   Frokost

Kl. 13-15 

Foredrag ved kunstner Thomas Kluge, som er særlig kendt for sine portrætter af kongehusets medlemmer, men også har lavet flere kirkeudsmykninger. Han vil tale om, hvordan man som kunstner afbilleder håbet, og er særligt optaget af, hvordan man maler opstandelsen. Med udgangspunkt i egne billeder vil Thomas Kluge lukke os ind i kunstnerens værksted og tanker om troen og håbet.

Fredag 8. juni

Kl. 9-10 Andagt i kirken og morgenkaffe.

Kl. 10-12 

Foredrag ved pastor emeritus Preben Kok, som har skrevet flere bøger, blandt andet ”Skæld ud på Gud” og senest ”Så lev dog livet”. Med udgangspunkt i sine bøger og sit virke fortæller han om håbets betydning i vores liv.

Kl. 12-13    Frokost

Kl. 13-15 

Sognepræst Jørgen Demant og musiker, komponist og organist Caroline Borello Lerche tager plads ved flyglet, og vi skal høre og synge om håbet, som det kommer til udtryk i den nyere danske salmedigtning – nok også med et blik på nogle af de mere klassiske salmer. Et forrygende musikalsk foredrag, som afslutter årets sommerhøjskole.

Del dette: