Du er her: 

Menighedsplejen

Torsdag den 9. oktober 2014 blev Lundtofte Sogns nye Menighedspleje konstitueret. I spidsen for Menighedsplejen står Anne Saabye, der i kraft af sine ihærdighed og opsøgende arbejde har skabt et netværk af nye som gamle frivillige i sognet.

Menighedsplejen arbejder pt. på at få nogle frivillighedsprojekter op at køre, hvor der bl.a. er fokus på sognets ensomme ældre, enlige forsørgere, au paires og yngre demente. Her kan du læse om et af Menighedsplejens første arrangementer med yngre demente.

Lundtofte Sogn har valgt at blive medlem af foreningen Samvirkende Menighedsplejer, der bl.a. bistår med rådgivning, kurser, ideer og projekterfaring. 

Menighedsplejens bestyrelse

Bestyrelsen:
Formand: Anne Saabye
Tlf. 30 30 11 20  Mail: annekkristiansen@gmail.com

Sekretær: Sognepræst Christine Beck,
Tlf. 20 23 25 83, Mail chb@km.dk

Kasserer: Helle Bagger-Petersen
Mail: helle.bagger@hotmail.com

Annette Brorson
Mail: abr@lundtofte-kirke.dk

Hans Ulrik Paulsen
Mail: hup@lundtofte-kirke.dk
Elisabeth Bahnsen
Mail: aeba@pc.dk

Suppleanter:
Jens Hermansen
Mail: jh@lundtofte-kirke.dk

Lone Marcussen
Mail: lonemarc@gmail.com

Næste møde

Møderne er offentlige

23. januar 2018 i sognegården fra kl. 17-19