Du er her: 

Menighedsplejen

Ordet ”diakoni” stammer fra det græske ord ”diakonía” og betyder ”tjeneste.” I kristendommen knyttes det sammen med Jesus` kærlighedsbudskab, som altid må realiseres i et konkret møde med et andet menneske som hjælp og omsorg. Mange kirker har derfor oprettet en menighedspleje, også Lundtofte Kirke, som tager sig af diakonale opgaver i sognet. Af sådanne diakonale opgaver kan nævnes julehjælp, sommerudflugt for familier, mulighed for at få en kirkeven mm.  

 

Menighedsplejen i Lundtofte Sogn udgør en selvstændig enhed og har sit virke parallelt med menighedsrådets virke. Menighedsplejen har derfor sin egen økonomi uafhængig af kirkens øvrige økonomi og er derfor afhængig af indsamlede og donerede midler. Her udgør indtægten fra årets julemarked en væsentlig del. Menighedsplejen er taknemmelig for enhver donation fra private, fonde og enkeltpersoner.

Torsdag den 9. oktober 2014 blev Lundtofte Sogns nye Menighedspleje konstitueret. I spidsen for Menighedsplejen står Anne Saabye, der i kraft af sine ihærdighed og opsøgende arbejde har skabt et netværk af nye som gamle frivillige i sognet.

Menighedsplejen arbejder pt. på at få nogle frivillighedsprojekter op at køre, hvor der bl.a. er fokus på sognets ensomme ældre, enlige forsørgere, au paires og yngre demente. Læs mere

Lundtofte Sogn har valgt at blive medlem af foreningen Samvirkende Menighedsplejer, der bl.a. bistår med rådgivning, kurser, ideer og projekterfaring.