Sidsel Lervad Hansen

Jeg er 32 år, og startede i Lundtofte Sogn juli 2020. Det lå ikke lige i kortene, at jeg skulle gå præstevejen, og efter et højskoleophold i Ry begyndte jeg da også på læreseminariet i København. Meget hurtigt blev jeg opslugt af dannelsesfaget ’Kristendom, Livsoplysning og Medborgerskab’. Jeg fandt ud af, at det der med Gud, sprog og ånd var noget, jeg måtte fordybe mig i. Derfor indskrev jeg mig på Teologisk Fakultet , hvor jeg blev færdiguddannet i 2018. Efter pastoralseminariet blev jeg ansat som præst i et vikariat i Skovlunde Kirke. Her har jeg samlet mine første erfaringer som præst. Selv om jeg er ny i faget, føler jeg mig allerede hjemme og rigtig godt tilpas med de mange forskellige opgaver, som er en del af præstens arbejde. Der er meget at lære endnu, og jeg er glad for, at det bliver sammen med jer i Lundtofte Sogn, hvor der er et kirkeliv med mange interessante og vedkommende aktiviteter og med højt til loftet. For mig er det vigtigt, at kirken åbner sig mod det samfund, som den er en del af og møder folk der, hvor de er.