Menighedsrådet 2020-2024

Menighedsrådets formand
Lone Marcussen
E-mail: lma@lundtofte-kirke.dk
Tlf.: 61 30 80 22

Menighedsrådets øvrige valgte medlemmer:

Hans Exner (næstformand)
Email: he@lundtofte-kirke.dk
Tlf.: 45 88 49 93

Finn Gundersen (kirkeværge)
Email: fgu@lundtofte-kirke.dk
Tlf.: 40 27 00 20

Ann Wæhrens
Email: aw@lundtofte-kirke.dk
Tlf.: 60 13 82 19

Annamaria Forsberg (kontaktperson)
Email: af@lundtofte-kirke.dk
Tlf.: 45 85 21 83

Kurt Neldahl (kasserer)
Email: kne@lundtofte-kirke.dk
Tlf: 40 20 18 39

Tage Løjborg-Nielsen
Email: tgln@lundtofte-kirke.dk
Tlf.: 25 32 77 82

John Bagger-Petersen 
Email: jbp@lundtofte-kirke.dk
Tlf. 20 96 53 40

Henrik Mortensen
Email: hmo@lundtofte-kirke.dk
Tlf.: 51 46 63 44

Inger Elgaard
Email: ie@lundtofte-kirke.dk
Tlf.: 29 42 93 34

Kasper Haagensen
Email: khaa@lundtofte-kirke.dk
Tlf.: 40 83 55 35

Helle Bagger-Petersen
Email: hebp@lundtofte-kirke.dk
Tlf.: 25 67 96 02

Tine Grave
Email: pinkrose1661@mail-online.dk
Tlf.: 

Medarbejderrepræsentant - uden stemmeret

Kirkegårdsleder Benedikte Scheef
Email: bms@lundtofte-kirke.dk
Tlf.: 45 20 01 22

Præster - fødte medlemmer af menighedsrådet:

Julie Finne Bjørklund Rebel
Email: jfbr@km.dk
Tlf.: 40 10 37 10

Christine J. K. Beck
Email: chb@km.dk
Tlf.: 20 23 25 83

Sidsel Lervad Hansen

Email: slha@km.dk

Tlf.: 40 40 46 18

Jørgen Bo Christensen

Email: pastor@pf.dk
Tlf. 24425975

Pernille Bach-Mortensen

Email: pbm@km.dk

Tlf. 20 19 21 01

Referater fra Menighedsrådsmøder

2021                                       2020                             2019                              2018         

 7. januar                              Januar                          3. januar                       Januar       

                                             Februar                       31. januar                      Februar     

                                            April                            Februar                          Marts    

                                            Maj                              Marts                             April   

                                           Juni                             1. april                           Maj   

                                          August                        25. april                         Juni  

                                          September                  Maj                                August   

                                          Oktober                       Juni                               September   

                                          Ex. ord. nov.               5. september                  Oktober   

                                           November                  26. september                November 

                                         Nov. konstituerende      Oktober

                                                                            11. november

                                                                            28. november