Kontakt til Menighedsplejen

Bestyrelsen:
Formand: Anne Saabye
Tlf. 30 30 11 20  Mail: annekkristiansen@gmail.com

Sekretær: Sognepræst Christine Beck,
Tlf. 20 23 25 83, Mail chb@km.dk

Kasserer: Helle Bagger-Petersen
Mail: helle.bagger@hotmail.com

Annette Brorson
Mail: abr@lundtofte-kirke.dk

Hans Ulrik Paulsen
Mail: hup@lundtofte-kirke.dk

Lone Marcussen
Mail: lonemarc@gmail.com

Suppleanter:
Jens Hermansen
Mail: jh@lundtofte-kirke.dk

Elisabeth Bahnsen
Mail: aeba@pc.dk