Du er her: 

Ved Kummen, urnegravsteder

Regulativ for brugsret til gravsteder

Brugsret til urnegravstederne afdeling 1, linie 150, ved Kummen

Ved Kummen

Disse urnegravsteder, der er placeret ved blomsterkummen i centrum af kirkegården, er små gravsteder, med baggrund af blomstrende buske. Gravstedet må ikke beplantes med flerårige vækster. På gravstedet må kun anbringes natursten, max. 40 cm. høje og 50 cm. brede.

Al vedligeholdelse foretages obligatorisk af kirkegården. Gældende takster for erhvervelse og vedligehold m.m. findes på kirkegårdens prisliste eller oplyses ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

Enhver der har gravsted i afdelingen skal rette sig efter regulativet, som er fastsat af menighedsrådet. Vaser til blomster kan købes på kirkegården. Genstande af glas, glasvaser, syltetøjsglas, m.m, må af sikkerhedshensyn ikke forefindes på gravstederne.