Du er her: 

Knolds Gang, urnegravsteder

Regulativ for brugsret til gravsteder

Brugsret til urnegravstederne afdeling 2, linie 12, Knolds Gang

Plænegravstederne

Gravstederne skal alle være ens. Liggesten af rødlig granit med sandblæst overflade, samt indhuggede bogstaver. Størrelse 50 x 50 cm. Til hvert gravsted leveres en vase af metal som placeres i græsplænen.

Det er ikke tilladt at beplante eller på anden vis udsmykke plænen.

Al vedligeholdelse foretages obligatorisk af kirkegården. Gældende takster for erhvervelse og vedligehold m.m. findes på kirkegårdens prisliste eller oplyses ved henvendelse til kirkegårdskontoret.