Minikonfirmand

Hold da helt sommer - for minikonfirmander

Alle sogne skal tilbyde minikonfirmandundervisning til alle børn på 3.-4. klassetrin. Det er et undervisningstilbud, som retter sig særligt mod denne aldersgruppe, og ses som en del af den oplæring i den kristne tro, som vores barnedåb fordrer.

I Lundtofte Sogn har vi igennem flere år haft dette tilbud til stor gensidig glæde, men efter skolereformen, har det været svært at få et forløb på benene, da skoledagene er blevet så lange, og de sene eftermiddagstimer kolliderer med fritidsinteresser. Derfor vil vi i år forsøge os med en sommercamp, dog uden overnatning, fra den 1.7. til den 5.7., alle dage klokken 8.00-16.00. Hver dag tilbydes der morgenmad klokken 8.00-8.45, og klokken 9.00 går dagens egentlige program i gang. Klokken 12-13 er der frokost, og klokken 13-15 er der igen program. Den sidste time er der hygge, højtlæsning, kage og frugt.

Program:

Mandag 1.7.: Helte- og Ridderskole – to brave riddere kommer og lærer os at begå os som riddere og helte. Vi hører om kirkens historie i de første 1000 år.

Tirsdag 2.7.: På eventyr i kirken – hvad sker der i rummet? Fortællinger og gåder.

Onsdag 3.7.: Musikteateret Elantori – forestilling og rollespil.

Torsdag 4.7: Kirkens musik har mange toner – en dag med musik, sang, salmer og sanglege.

Fredag 5.7: Udflugt.

Det er sognepræsterne Julie Rebel og Pernille Bach-Mortensen, der sammen med gæster udefra forestår sommercampen. Det er gratis at deltage – tilmelding skal ske til en af præsterne Julie: jfbr@km.dk eller Pernille: pbm@km.dk. Tilmeldingsfristen er 15.6.19. Kontakt gerne præsterne for mere information.