Minikonfirmand

For børn i 3. klasse på Kongevejens Skole!

Hvorfor og hvordan?
Målet er, at jeres børn i minikonfirmandundervisningen møder og lærer kirke og kristendom at kende.

Vi lægger vægt på oplevelse, samvær og samtale. Vi fortæller bibelhistorie, synger, leger, dramatiserer, tegner, maler, beder Fadervor, går på opdagelse i kirken og meget mere.

I løbet af undervisningstiden indbyder vi til familiegudstjenester i kirken.

Alle børn i klassen er velkomne til at være minikonfirmander, uanset om de er medlem af folkekirken eller ej.

Børnene undervises af sognepræsterne Pernille Bach-Mortensen og Julie Finne Bjørklund Rebel og en medhjælper.

Hvor?
Undervisningen foregår i Geels Kirkesal, Bredevej 52.
Børnene bliver hentet ved SFO´en på Kongevejens Skole, og efter undervisningen bliver de fulgt tilbage til skolen.

Hvornår?
Følgende information kommer senere.