Kirkeven

Kunne du tænke dig at hjælpe et medmenneske med at komme i kirke?

Der kan være flere grunde til, at man ikke selv kan komme af sted i kirke til de ugentlige gudstjenester eller til højmesserne ved årets højtider. Hvis du har lyst til at hjælpe et andet menneske til kirke, hører vi gerne fra dig og sørger for, at kontakten bliver etableret. Man kan se det som en anden måde at være frivillig besøgsven på.

Man aftaler selv indbyrdes, hvor ofte man vil mødes. Hvis det viser sig, at man ikke passer sammen, kan man søge om at få en ny kirkeven. Kirkevennen har tavshedspligt. 

Hvis du er interesseret i at blive eller at få en kirkeven, kan du få flere oplysninger ved at kontakte en af nedenstående:

• Formand for menighedsplejen Anne K. Saabye tlf. 30 30 11 20 – mail: annekkristiansen@gmail.com 

• Sognepræst Christine Julie Kjærulff Beck tlf. 20 23 25 83 – mail: chb@km.dk